AKTUALNY ETAP INWESTYCJI:

OPRACOWANIE STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ (STEŚ-R) ORAZ MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA OBWODNICY LĘDZIN W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK46”


Zaawansowanie prac projektowych

– opublikowano raport ze spotkania informacyjnego

– zakończono inwentaryzację przyrodniczą

– w lipcu br. planowane jest wykonanie badań geologicznych

– trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego – etap I