Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole.
tel. centr. 77 401 63 00, fax 77 454 44 68
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Wykonawca

S. T. I. Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 26a/2
02 – 512 Warszawa
Tel./Fax (+48) 22 840 03 01
www.stipolska.eu