Przebieg wariantów obwodnicy analizowanych na I etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R I):