Umowa nr 52/2021 z dnia 6 kwietnia 2022

Opis wariantów

1. 1. 1. Wariant 1

Przebieg wariantu I korytarza drogi krajowej nr 46 rozpoczyna się w km 0+000 (ok 102+480 istniejącej drogi krajowej nr 46) na granicy miedzy Miastem Opole i gminą Chrząstowice. Droga odbija w kierunku północno-wschodnim, omija miejscowość Lędziny od strony północnej. Dalej w km ok 1+740 droga przecina rzekę Swornica by następnie kierować się w kierunku południowym wzdłuż istniejącej linii wysokiego napięcia. W km ok 2+450 droga przecina istniejącą drogę wewnętrzną. W km 3+220 droga zmienia swój bieg i kieruje się do istniejącej drogi krajowej nr 46 by płynnie się z nią połączyć przed mostem na rzece Jamielnica w km 4+041.23 (w km ok 106+060).

Długość projektowanego wariantu to ok. 4,04 km.

1. 1. 2. Wariant 2

Przebieg wariantu 2 korytarza drogi krajowej nr 46 rozpoczyna się w km 0+000 (ok 102+480 istniejącej drogi krajowej nr 46) na granicy miedzy Miastem Opole i gminą Chrząstowice. Droga odbija w kierunku północno-wschodnim, omija miejscowość Lędziny od strony północnej. Dalej w km ok 1+860 droga przecina rzekę Swornica by następnie kierować się w kierunku południowym wzdłuż istniejącej linii wysokiego napięcia. W km ok 2+220 droga przecina istniejącą drogę wewnętrzną. W km 3+065 droga zmienia swój bieg i kieruje się do istniejącej drogi krajowej nr 46 by płynnie się z nią połączyć przed mostem na rzece Jamielnica w km 3+805,20 (w km ok 106+060). Długość projektowanego odcinka wariantu to ok.3,81 km.

1. 1. 3. Wariant 3

Przebieg wariantu 3 korytarza drogi krajowej nr 46 rozpoczyna się w km 0+000 (ok 102+480 istniejącej drogi krajowej nr 46) na granicy miedzy Miastem Opole i gminą Chrząstowice. Droga odbija w kierunku południowo-wschodnim, omija miejscowość Lędziny od strony południowej. Droga na tym odcinku przebiega po zarezerwowanym terenie w obowiązującym MPZP miejscowości Lędziny. W km ok 1+710 droga przecina drogę powiatowa nr 1752O a w km 2+940 z kolejną drogą powiatową nr 1711O by następnie połączyć się z istniejącą drogą krajową nr 46 w km 2+900. Odcinek projektowanej drogi krajowej nr 46 kończy przed mostem na rzece Jamielnica w km 3+599.80 (w km ok 106+060).

Długość projektowanego odcinka wariantu to ok.3,60 km.

1. 1. 4. Wariant 4

Przebieg wariantu 4 korytarza drogi krajowej nr 46 rozpoczyna się w km 0+000 (ok 102+480 istniejącej drogi krajowej nr 46) na granicy miedzy Miastem Opole i gminą Chrząstowice. Droga odbija w kierunku południowo-wschodnim, omija miejscowość Lędziny od strony południowej. Droga na tym odcinku przebiega przez teren leśny. Odcinek ten swoim przebiegiem jest najbardziej oddalony od miejscowości Lędziny. W km ok 1+880 droga przecina drogę powiatową nr 1752O a w km 2+930 kolejną drogę powiatową nr 1711O by następnie połączyć się z istniejącą drogą krajową nr 46 w km 3+050. Dalej odcinek projektowanej drogi krajowej nr 46 przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej i kończy się przed mostem na rzece Jamielnica w km 3+684.93 (w km ok 106+060).

Długość projektowanego odcinka wariantu to ok.3,68 km.