Raport ze spotkania informacyjnego


Wypełnione i podpisane formularze informacyjne można przekazać prowadzącym Spotkanie Informacyjne w dniu spotkania lub przesyłać do dnia 03.03.2023 r. na poniższe adresy korespondencyjne:

a)   pisemnie na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

lub:

b)      elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat_opole@gddkia.gov.pl